Dotacje PUP/UE

dotacjepupue Szansą dla osób bezrobotnych jest otworzenie własnej firmy. Oferujemy wsparcie w przygotowaniu dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o jednorazowe środki finansowe. Usługa zawiera m.in. opracowanie wniosku, stworzenie biznes planu, sporządzenie oświadczeń poręczycieli, listów intencyjnych oraz umów przedwstępnych.

Opracowujemy również dokumentację do projektów unijnych z perspektywy 2014-2020, w szczególności z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).