Budowanie tras dystrybucyjnych

Temat: Budowanie tras dystrybucyjnych

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności budowania tras dystrybucyjnych

Czas szkolenia: 8h

Program:
1. Dispatching komputerowy
2. Przygotowanie do wprowadzenia DK
3. Budowanie tras handlowych
4. Re-routing tras handlowych
5. Efekty wprowadzenia dispatchingu komputerowego
6. Zajęcia praktyczne – budowanie tras

Cena: 120zł netto