Pracownik administracyjno-biurowy z praktyką

Temat: Pracownik administracyjno-biurowy z praktyką

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania biura firmy i organizacji pracy biurowej

Czas szkolenia: 16h

Program:
1. Podstawy obsługi komputera i sprzętu biurowego
2. Organizacja pracy w biurze
3. Elementy prawa pracy i sprawy kadrowe
4. Podstawowe zasady savoir vivre`u
5. Kreowanie własnego wizerunku
6. Obsługa urządzeń biurowych

Cena: 200zł netto