Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Budowania Biznesu FOR PROFIT z siedzibą w Rzeszowie,
2) administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3) administrator nie ma obowiązku powoływania inspektora danych osobowych;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane w ofercie stanowisko i będą udostępniane potencjalnym pracodawcom;
5) podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas rekrutacji jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.
8) W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych oraz w celu sprostania prawom osób przekazujących dane osobowe dla Fundacji Budowania Biznesu FOR PROFIT prosimy o kontakt na adres: kontakt@forprofit.org.pl