październik 18, 2018

Granty dla NGO

NGO, czyli organizacje pozarządowe, to m.in. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe. Jest to sektor, który w naszym kraju rozwija się niezwykle prężnie. Organizacje non-profit mogą finansować swoje projekty ze środków publicznych oraz prywatnych. Sporządzamy wnioski o dofinansowania dla naszych beneficjentów ze środków m.in. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), fundacji bankowych, fundacji międzynarodowych oraz programów ministerstw. Oprócz opracowania wniosków pomagamy w realizacji i rozliczaniu projektów.

 

Doradzamy organizacjom pozarządowym również w takich kwestiach jak:

  • wybieranie formy prawnej, przygotowanie statutu, opracowanie dokumentów rejestrowych
  • rozwiązywanie bieżących problemów podczas działalności
  • poszukiwanie i wybór partnerstw
  • promowanie, budowanie marki i potencjału organizacji
  • doradztwo prawne, ekonomiczne, informatyczne i marketingowe